6023 sayılı Yasa’nın 5. maddesi gereği; gerek tabipler gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

2021 yılında uygulanacak üye aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat: 160.00 TL.

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat: 325.00 TL.

Diğer üyeler için aidat: 520.00 TL.


Hesap Adı: Adana Tabip Odası
Şube Adı: TEB Bankası Yüreğir Şubesi
IBAN No: TR80 0003 2000 0000 0051 4373 87